Tuyển dụng

Quyền lợi được hưởng:

Chế độ lương thưởng rõ ràng, môi trường làm việc chuyên nghiệp đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhân sự được công ty tổ chức khám chữa bệnh định kỳ, tặng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí.

Nhận sự được đề cử tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực bán hàng và năng lực chăm sóc khách hàng.

Quy định:

Nhân viên phải hoàn tất các thủ tục nhân sự theo quy định của công ty Az-Plus.

Nhân sự phải được đào tạo để hiểu rõ về sản phẩm trước khi tham gia tư vấn khách hàng. Đặc biệt, kế hoạch đào tạo nhân sự được xây dựng riêng biệt theo yêu cầu của từng đối tác hợp tác. Ký các cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo yêu cầu của Az-Plus (để đảm bảo an toàn thông tin cho đối tác).