KÊNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN

Kênh kinh doanh số (DIGITAL LENDING):
  • Lập kế hoạch truyền thông
  • Xây dựng các chiến dịch content phù hợp với từng đối tác & sản phẩm tài chính.
  • Quản lý các chiến dịch quảng cáo
  • Đảm bảo hiệu suất của các chiến dịch truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *